Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco en 2005 [TKEK-2005]

25-27 februaro, 2005

(vendredon vespere ĝis dimanĉo tagmeze)

en bela Santa Barbara, Kalifornio, Usono

Aliĝilo (selektu kaj printu nur la aliĝilon)

Via(j) nomo(j) preslitere___________________________________Telefono:[ ]________ 

Adreso: ________________________________________________________________________

Strato/Poŝtkesto Urbo Sxtato E-posxto 
Enmetita estas kotizo [inkluzivas mem-servan ĉefmanĝon]. 
Po $40 por ____ personoj............................................ $__________ 
Elektu vegetaranan___ aŭ ne-vegetaranan____ (kiom da ĉiu?) 
Bonvole rezervu _______ ekstrajn ĉefmanĝ-biletojn po $18 ............$__________ 
Elektu vegetaranan___ aŭ ne-vegetaranan____ (kiom da ĉiu?) 
Enmetitaj estas $5 por la elementa___ duagrada___ supera__ ekzameno $__________ 
Tuto enmetita: ......................................................$__________
 
Adresu vian ĉekon aŭ mandaton al ESPERANTO CONFERENCE 
kaj sendu ĝin kun ĉi tiu aliĝilo al: 

      5243 University Dr. 
      Santa Barbara CA 93111-1732 

antaŭ la 11-a de februaro, 2005 

*Mi volus fari la jenan prezentadon;
 
Matena au posttagmeza diskutado, prelego pri: __________________________________

Post-cxefmanĝa distraĵo:________________________________________________________

Dimanĉan matenon:_______________________________________________________________

Mi preferas pli malmultekostan hotelon ____ ; gastigadon en privata domo ____ 

Ĉu demandoj? Kontaktu Doroteon Holland (805-967-5241; )