Se vi vidas supersignojn premu chi-tie listo de temoj

85-a Universala Kongreso de Esperanto

Tel-Avivo, Israelo

25a de julio - 1a de aùgusto 2000

Kongresa temo: "Lingvo kaj kulturo de paco"

Bonvenon al la paghoj de la 85a Universala Kongreso de Esperanto en Tel Avivo!

Unuafoje en la Mezoriento, unuafoje en la tria jarmilo, unuafoje en la Sankta Lando, kie antaù 4000 jaroj vivis Abrahamo kaj antaù 2000 - Jesuo Kristo. Israelo estas turisme unika: mediteranea marbordo, urboj modernaj kiel la 90 jara Tel Avivo, kaj historiaj kiel la 4000 jara Jerusalemo. Varia naturo - maro, montaro, dezerto kaj verdeca lando. Se vi jam alighis, vi povos en tiuj paghoj legi pri utilaj informoj rilate la alvenon kaj restadon en la lando, pri la turisamj eblecoj kiujn ofertas la kongresaj ekskursoj, pri la antaù kaj post kongresaj programoj en Jordanio, kaj pri la Infana Kongreseto, se vi konsideras kunporti la junan generacion. Se vi ne jam alighis, tiuj paghoj eble konvinkos vin ne maltrafi tiun unikan eblecon - viziti la Sanktan Landon dum la Jubilea jaro 2000, en esperanta etoso kaj dum historia epoko, kiam la shtatoj kaj popoloj de la regiono provas komune konstrui pacan estontecon, epokfara pagho kiu ankaù spegulighas en la kongresa cheftemo: kulturo de paco.

Ni kore invitas vin viziti Israelon kaj la kongreson en la jaro dumil!

Amri Wandel
Prezidanto de la LKK