NoJEF

The Norwich Jubilee Esperanto Foundation
You should know about NoJEF.

A charitable trust set up in 1967 for the advancement of education in the study and practice of Esperanto.

Links: 

If you understood the NoJEF leaflet and are eligible write for more information and an application form to: 

Dr. K.M. Hall
Secretary, NoJEF
37, Granville Court
Oxford
OX3 OHS

If you did not thoroughly understand the NoJEF leaflet ask the Esperanto Centre for information on Esperanto, or try out the Esperanto Viva! free correspondence course on the WorldWide Web. 

If you are not eligible, but want to help, NoJEF gladly receives donations. 

(Donations can, if desired, be earmarked to set up a Memorial Fund in memory of yourself or someone else. There is already a small fund to help young disabled Esperantists, and a considerably larger one to help young Esperantists to visit China.)

                           
 

Vi devus scii pri NoJEF.

Fideikomisa fondaĵo starigita en 1967 por antaŭenigo de edukado pri la studo kaj praktikado de Esperanto.

Ligoj: 

Se vi komprenis la flugfolion de NoJEF kaj vi estas aliĝrajta, skribu por pliaj informoj kaj petformularo al: 

D-rino K.M. Hall
Sekretario, NoJEF
37, Granville Court
Oxford
OX3 OHS

Se vi ne plene komprenis la flugfolion de NoJEF, petu de la Esperanto-Centro pliajn informojn pri Esperanto, aŭ provu la senpagan korespondan TTT-kurson Esperanto Viva!

Se vi ne rajtas kandidatiĝi, sed deziras helpi, NoJEF volonte ricevas donacojn. 

(Donacojn oni povas, se oni deziras, asigni por starigi Memorfonduson memore al vi mem, aŭ al iu alia. Ekzistas jam fonduseto por helpo al junaj handikapitaj Esperantistoj, kaj konsiderinde pli granda por helpi al junaj Esperantistoj viziti Ĉinion.)Maintained by / Aktualigis Viva Languages ISO 2001-08-22