eLibroj de Hu Guozhu

Noto: Ĉar temas pri CHM-dosieroj, prefere ŝutu al via maŝino aŭ malfermu per Internet Explorer


Enhavo

Bela sonĝo sub verda stelo
Omaĝe al la 89a Universala Kongreso okazonta en Pekino, de HU Guozhu.
Ilustritaj folioj El ĉina poezio
Dek poemoj de Tang-dinastiaj poetoj, tradukitaj de HU Guozhu, SHI Chengtai kaj S.-J. ZEE. Ilustrita. Kun ĉinaj originaloj.
Hu laŭdas verdakore
Kolekto de eseoj kaj poemoj de HU Guozhu, pliparte pri gravaj ĉinaj esperantistoj kaj pri Esperanto en Ĉinio.
Kuriozaĵoj de ĉina EM
Ses historiaj poŝtkartoj, klarigitaj en elektronika libro.
Matenaj floroj kolektitaj en vespero de Lusin (elĉinigis HU Guozhu)
Diversaj eseoj de la konata ĉina novelisto kaj eseisto. Ilustrita. Kun ĉinaj originaloj.
Notoj pri Mia Vojaĝo en Hubei de TAN Xiuzhu (elĉinigis HU Guozhu)
Skizo pri tritaga vojaĝo inter la esperantistoj de provinco Hubei. Ilustrita. Kun ĉina originalo.
Kvin Noveloj de Tang-dinastio, unua kajero
Elĉinigis HU Guozhu.
Kvin Noveloj de Tang-dinastio, dua kajero
Elĉinigis HU Guozhu. Bele ilustrita.
Kvin Noveloj de Tang-dinastio, tria kajero
Elĉinigis HU Guozhu. Bele ilustrita.
Kvin Noveloj de Tang-dinastio, kvara kajero
Elĉinigis HU Guozhu. Bele ilustrita.
Poemoj de Du Fu, unua kajero
40 poemoj de la klasika ĉina poeto, elĉinigis SHI Chengtai k.a. Enhavas bildportreton kaj rimportreton de la verkinto; la lastan verkis HU Guozhu.
Poemoj de Du Fu, dua kajero
50 poemoj de la klasika ĉina poeto, elĉinigis SHI Chengtai k.a.
Poemoj de Du Fu, tria kajero
35 poemoj de la klasika ĉina poeto, elĉinigis SHI Chengtai k.a. Kun biografia priskribo kaj kronologia tabelo pri la vivo de la poeto.
Poemoj de Li Bai, unua kajero
40 poemoj de la klasika ĉina poeto, elĉinigis HU Guozhu k.a. Enhavas bildportreton kaj rimportreton de la verkinto; la lastan verkis HU Guozhu.
Poemoj de Li Bai, dua kajero
50 poemoj de la klasika ĉina poeto, elĉinigis HU Guozhu k.a.
Poemoj de Li Bai, tria kajero
32 poemoj de la klasika ĉina poeto, elĉinigis HU Guozhu k.a. Enhavas eseon pri la poeto de SHI Chengtai kronologian tabelon pri lia vivo.
Rimportretoj ― pri ĉinaj poetoj kaj ceteraj
20 rimportretoj pri konataj ĉinaj poetoj kaj verkiistoj, inkluzive ses protagonistojn de rakontoj aŭ poemoj, de HU Guozhu
Samvoĉa kanto
Eseoj, poemoj kaj rakontoj de HU Guozhu, kun multaj ilustraŝoj.
La senfina bedaŭro
Ampoemo de BAI Juyi, riĉe ilustrita, elĉinigis HU Guozhu. (2.9 MB)
Sopiro trans orienta maro
Kolekto de poemoj verkitaj de HU Guozhu, kunmetita honore al s-ro HARADA Hideki.
Strangaĵoj de Liaozhai
La unua volumo, plena, de PU Songling, elĉinigis HU Guozhu. Kun ilustraĵoj. (1.65 MB)